پنجشنبه 7 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/24 چهارشنبه

کمیته فنی تخصصی بررسی صلاحیت پروانه های بهداشتی و مشکلات شرکت های تولیدی در جهت تسهیل روند تولید برگزار گردید..

کمیته فنی و تخصصی تایید صلاحیت پروانه های بهداشتی روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹ در معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید..

.
کمیته فنی و تخصصی تایید صلاحیت پروانه های بهداشتی روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹ در معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو آبادان: دکتر زینب جوانمردی سرپرست معاونت غذا و دارو علوم پزشکی آبادان بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه بررسی مدارک صدور پروانه های بهره برداری، مسئول فنی و ساخت و تعیین تکلیف موارد مذکور و همچنین طرح مشکلات برخی از شرکت های تولیدی و اتخاذ تصمیماتی در جهت رفع موانع تولید دانست .

در کمیته مذکور که با حضور دکتر زینب جوانمردی سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان ،مهندس الهام درویشی سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی ، دکتر محمد نوری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ، مهندس مینا گنجعلی دشتی رئیس اداره آزمایشگاه کنترل کیفی ،مهندس ناهید طواف کارشناس تخصصی واحد صدور پروانه ها و مهندس افشار کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ، آریشی و بهداشتی تشکیل شد و درخواست ها و مدارک ارائه شده از شرکت های متقاضی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین تمدید ساخت شکر ،شرکت عسل قند آبادان واقع در شهرک صنعتی آبادان و تمدید پروانه ساخت برنج داخلی، شرکت گوهردشت اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر مطرح و تایید گردیدند.

در کمیته یاد شده همچنین در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به محصولات توقیفی شرکت عسل قند ابادان، نواقص prp  شرکت گوهردشت اروند، بررسی قابلیت مصرف صابون وارداتی louxi و روغن جامد تاریخ گذشته ورامین مطرح و در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

شایان ذکر است در این جلسه چندین مورد ،اعم از پرونده های تاسیس، بهره برداری و... و همچنین موارد مرتبط با مشکلات شرکت های تولیدی متعدد بررسی و جهت تسهیل روند تولید و رفع مشکلات آنها تصمیماتی راهگشا اتخاذ شد.

www.abadanums.ac.ir
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر