پنجشنبه 7 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/26 جمعه

بازرسی مشترک کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی از داروخانه های شهرستان آبادان.

اداره نظارت بر دارو با همراهی واحد تجهیزات و ملزومات پزشکی و واحد فراورده های طبیعی و مکمل های معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ،از داروخانه های شهرستان آبادان به صورت سرزده بازرسی بعمل آوردند..

.
اداره نظارت بر دارو با همراهی واحد تجهیزات و ملزومات پزشکی و واحد فراورده های طبیعی و مکمل های معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ،از داروخانه های شهرستان آبادان به صورت سرزده بازرسی بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو آبادان؛ دکتر زینب جوانمردی سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد: در ادامه نظارتهای مستمر بر داروخانه ها ،کارشناسان اداره نظارت بر دارو با همراهی واحد تجهیزات و ملزومات پزشکی و واحد فرآورده های طبیعی و مکمل های معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان ،از داروخانه های شهرستان آبادان به صورت سرزده بازرسی بعمل آمد.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها رعایت پروتکل های بهداشتی ، موجودی و تاریخ انقضا داروها و انسولین، فرآورده های گیاهی و مکمل از لحاظ برچسب اصالت و تاریخ انقضا ،موجودی شیر خشک رژیمی و  ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک رژیمی و غذای ویژه در سامانه HIX ،بررسی انواع ماسک ها ،محلول های ضدعفونی و کنترل قیمت ها  مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین آموزش ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک رژیمی غذای ویژه به داروخانه ها انجام گرفت.

در همین راستا شماره تلفن ۱۹۰ وزارت بهداشت و درمان آماده دریافت گزارشات و شکایات شهروندان گرامی است.

www.abadanums.ac.ir
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر