پنجشنبه 14 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/25 پنجشنبه

جلسه بررسی مشکلات امور داروخانه ها و بازرسي برگزار گردید.

جلسه اي به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات امور داروخانه ها و بازرسي برگزار گردید..

.
جلسه اي به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات امور داروخانه ها و بازرسي برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان :
این جلسه با حضور دکتر زینب جوانمردی سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان ،دکتر ستار محمدیان رئیس اداره نظارت بر دارو و کارشناسان ستادی برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص مسائل و مشکلات مربوط به داروخانه ها ، سوابق و برنامه های بازرسی بحث و تبادل‌نظر شد .

همچنین در خصوص اهمیت حضور مسئول فنی به صورت مستمر و منظم در ساعات مربوطه تاکید گردید.

www.abadanums.ac.ir
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر