اخبار

1397/12/4 شنبه

بازدید رئیس کل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیر عامل کشور از آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو آبادان ، دکتر کریمی نیا رئیس کل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیر عامل کشور، دکتر میرکتولی رئیس اداره پدافند غیرعامل وزارت بهداشت ، دکتر حسینیان و دکتر بیگدلی به همراه تعدادی ازکارشناسان آن سازمان از تجهیزات موجود در ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور دکتر مجیری معاون غذا و دارو آبادان ،دکتر مقام رئیس فوریتهای پزشکی آبادان و مهندس کنعانی مسئول آزمایشگاه و کارشناسان  واحد های مختلف آزمایشگاه انجام شد، ازکلیه توانایی ها و ظرفیات های موجود در این ساختمان بازدید به عمل آمد.

دکتر کریمی نیا سطح آزمایشات موجود در آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان را در سطح بالایی بیان کردند و از امکان توسعه و تکمیل بخش های مختلف با مسئولین به بحث و گفتگو پرداختند و تصمیماتی اتخاذ گردید .

همچنین در ادامه بازدید تعدادی از کارشناسان آزمایشگاه در خصوص  واحدهای محل خدمت و دستگاه های موجود توضیحاتی ارائه کردند.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر