اخبار

1398/7/8 دوشنبه

سرپرست جدید اداره نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي دانشکده علوم پزشکی آبادان معرفی شد.

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان طی حکمی مهندس جهاد امیری را بعنوان سرپرست جدید اداره نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي این معاونت منصوب کرد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو آبادان - دکتر هدا مجیری معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان طی حکمی مهندس جهاد امیری را بعنوان سرپرست جدید اداره نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي این معاونت منصوب و از خدمات مهندس سید جابر پورشعیب سرپرست سابق این اداره تقدیر کرد.

در بخشی از ابلاغ سرپرست جدید اداره نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي که روز دوشنبه 8 مهرماه توسط دکتر هدا مجیری صادرگردید آمده است: نظر به درايت و شايستگي و سوابق  ارزنده شما ، به موجب اين ابلاغ شما به عنوان سرپرست اداره نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اين معاونت منصوب مي گرديد تا برابر مقررات و تحت نظر اينجانب انجام وظيفه نماييد.

دکتر هدا مجیری معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن تقدیر و تجلیل از خدمات مهندس سید جابر پورشعیب سرپرست پیشین اداره نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي دانشکده، موفقیت مهندس جهاد امیری سرپرست جدید این اداره را از خداوند متعال آروزمند است.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر