اخبار

1397/8/20 یکشنبه

جلسه ساماندهی نیروهای مشترک مستقر در پنجره گمرکات و آزمایشگاه کنترل کیفی .

.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو آبادان:
این جلسه با حضور معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان ،معاون توسعه مدیریت و منابع ،رئیس اداره تحول اداری،رئیس اداره منابع انسانی دانشکده، کارشناسان دارویی و ملزومات پزشکی و مسئول امور اداری معاونت غذا و دارو آبادان برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص ساماندهی نیروهای مشترک مستقر در پنجره گمرکات و همچنین نیروهای آزمایشگاه کنترل کیفی  بحث وتبادل نظر شد .این جلسه مصوباتی نیز داشت ..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر