يكشنبه 18 خرداد 1399  
 
Sunday, June 07, 2020  
 
الأحد, شوال 15, 1441  
 
رسیدگی به شکایات مردمی
نام و نام خانوادگی
کدملی
تلفن ثابت یا همراه
مکان مورد شکایت (غذاو دارو)
محل شکایت (غذاو دارو)
نام داروخانه یا محل مورد شکایت
آدرس محل مورد شکایت
موضوع شکایت(غذاو دارو)
آدرس محل سکونت
تاریخ درج شکایت
زمان مراجعه به داروخانه
متن شکایت
فایل اسکن مدارک و مستندات (رسید-نسخه و غیره)
کد امنیتی