يكشنبه 17 فروردين 1399  

معرفی مدیریت

معرفی.

 

 

نام و نام خانوادگی

آقای مرتضی عوفی پور

 

مدرک تحصیلی

مهندسی عمران

 

تلفن تماس

061-53392952

 

Email

Oufipour.m@Gmail.com