اخبار
1398/4/23 يكشنبه
برگزاری چهل و سومین کمیسیون ماده 20 معاونت درمان
این جلسه روز یکشنبه 23/4/98 با حضور دکتر سلمان زاده رئیس دانشکده ، آقای دکتر جانبی معاون درمان و سایر اعضا جهت تصمیم‌گیری برای صدور مجوز مراکز و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان در دفتر معاونت درمان برگزار شد. در این جلسه به تفکیک موضوع درخواست متقاضیان ، اطلاعات هر پرونده جهت تصمیم‌گیری در کمیسیون طرح و توضیحات لازم ارائه گردید. در این جلسه 8 پرونده موردبررسی قرار گرفت و در موارد موافق مجوزهای لازم صادر شد.

.