1399/1/8 جمعهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان
تصاویری از حضور اورژانس ۱۱۵ مرکز مدیریت آبادان در میدان نبرد با کرونا ویروس
فوریت های پزشکی پای ثابت امدادی در همه بحران ها ، اکنون در خط مقدم مواجهه با کرونا ویروس شبانه روزی در حال امداد رسانی است.

.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان :

به دنبال شیوع ویروس کرونا فوریت های پزشکی پای ثابت امدادی در همه بحران ها ، اکنون در خط مقدم مواجهه با کرونا ویروس شبانه روزی در حال امداد رسانی است. گزارش تصویری از حضور و فعالیت نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی آبادان (آبادان، خرمشهر و شادگان) را مشاهده می کنید.


نسخه قابل چاپ