گزارش تصویری

1398/11/28 دوشنبه

گزارش تصویری آیین اهدای جایزه ملی مدیریت مالی ایران.

.
عکس:عبدالحسین دریس.
آرشیو
عكس های مرتبط :