يكشنبه 17 فروردين 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1398/6/3 يكشنبه

کلاس آموزشی اعتباربخشی.

.

با توجه به ابلاغیه ویرایش چهارم استاندارد های اعتباربخشی و راهنمای اجرای آن به بیمارستان از سوی وزارت مربوطه، در تاریخ 20/4/98 جلسه ای به منظور آشنایی هر چه بیشتر پرسنل بیمارستان با سنجه های جدید و با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان(آقای روشنی) به بیان مفاهیم و اهداف برنامه پرداختند و پیرامون برنامه بین همکاران بحث و تبادل نظر صورت گرفت. .
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ