کارگاه آموزش

.

به اطلاع می رسانددوره بازآموزی مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی صرفا جهت کارکنان شاغل در امور اداری به شرح جدول ذیل برگزار می گردد. مزید اطلاع  حضور در دوره برای کارکنان یاد شده الزامی می باشد.

ردیف

سرفصل

زمان برگزاری

محل برگزاری

روز

تاریخ

ساعت

1

ـ ورود به خدمت و استخدام

ـ آموزش و توانمند سازی

ـ ماموریت آموزشی

پنجشنبه

21/09/1398

17ـ8

سالن آمفی تائتر دانشکده

2

ـ ارزیابی عملکرد

ـ حقوق و مزایا

جمعه

22/09/1398

17ـ8

3

ـ هیات علمی

ـ طبقه بندی مشاغل

پنجشنبه

05/10/1398

8ـ17

4

ـ خروج از خدمت

ـ گزارشگیری سیستم پرسنلی

جمعه

06/10/1398

8ـ17


تعداد بازديد اين صفحه: 139544
تعداد بازديد کنندگان سايت: 23217238 تعداد بازديد زيرپورتال: 268094 اين زيرپورتال امروز: 134 سایت در امروز: 5254 اين صفحه امروز: 16