اخبار
.

جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره نظارت بر مواد غذایی

1398/7/10 چهارشنبه

برگزاری جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داو دانشکده علوم پزشکی آبادان ،جلسه تودیع و معارفه سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی با حضور دکتر هدا مجیری معاون غذا و دارو دانشکده ،مهندس جلالی مشاور امور اجرایی ریاست دانشکده، مهندس فرزاد آریا دوست رئیس اداره حراست دانشکده و  کارشناسان و سایر پرسنل حوزه معاونت در محل سالن جلسات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

در این جلسه  دکتر مجیری، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و عملکرد ارزشمند مهندس سید جابر پورشعیب در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق، مهندس جهاد امیری را بعنوان سرپرست جدید اداره مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی منصوب و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.