پنجشنبه 7 اسفند 1399  

پژوهش

پژوهش.
برای دریافت فایل زیر کلیک کنید

معرفی و وظایف شورای پژوهشی


 
علاقمندان می توانند طرحهای پژوهشی مورد نظر خود را در فرمت زیر آماده و به آدرس food.aums@gmail.com جهت بررسی و طرح در شورای پژوهشی ارسال نمایند.

برای دریافت فایل زیر کلیک کنید

فرمت طرحهای پژوهشی