پنجشنبه 14 اسفند 1399  

معرفی

مسئول واحد روابط عمومی و رفاهی.
نام و نام خانودگی :                  امید محمدنژادیان


میزان تحصیلات :                  دانشجوی مهندسی کامپیوتر

دیگر مسئولیتها :                   مسئول امور عمومی - مسئول فتاوری اطلاعات (it)شماره تماس :                     53325108-061      داخلی: 118

شرح وظایف روابط عمومی معاونت غذا ودارو 

- بررسی کلیه جراید و اخبار مرتبط با فعالیتهای معاونت بمنظور پی بردن به نقطه نظرات و دیدگاههای مختلف.
- مطالعه مطالبی که در جراید و دیگر رسانه های گروهی در ارتباط با معاونت منتشر میشود و جوابگویی به مطالب منتشر شده
- برقراری ارتباط با رسانه های گروهی و ترتیب مصاحبه با مسئولین معاونت غذا و دارو با مطبوعات و رسانه های دیگر.
- فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل صوتی و تصویری و ...
- تهیه پیامهای تبریک و تسلیت، طراحی نمودارها و  بهمناسبت های مختلف.
- نظارت و هماهنگی برای اطلاع رسانی و انتشار نشریات، انواع پمفلت، بروشور،بولتن های خبری. و...
- همکاری و هماهنگی با واحد روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دانشگاه و سایر دستگاهها.
- نظارت و هماهنگی در برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها، جلسات و ... 
- نصب انواع آگهی ها و تراکتها و بنرهای مورد نیاز در مکان های در نظر گرفته شده
- آرشیو و نگهداری و دسته بندی شده فیلم ها و عکسها
- همکاری با واحد سایت جهت قرارگیری اخبار در سایت